СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Юридичним особам та ФОП

1. Розробка установчих документів (статут, протокол, засновницький договір);

2. Створення та супроводження реєстрації юридичних осіб, а також ФОП;

3. Допомога при зміні засновників товариства, зміни юридичної адреси, внесення змін в устаночі документи товариства;

4. Супроводження господарської діяльності підприємств та фізичних осіб підприємців (юридичний аудит, кадровий супровід, розробка договорів та супровід їх укладання, підготовка актів розбіжності до договору, аналіз договорів та надання юридичних висновків до договорів, які будуть укладатися);

5. Представництво та захист прав і інтересів в суді;

6. Допомога підприємствам та підприємцям у сфері податкового законодавства (зокрема отримання товариством свідоцтва ПДВ, оскарження дій органів фіскальної служби), стягнення заборгованості, робота з кредиторами боржників (затягнення процесу стягнення заборгованості, судового та виконавчого провадження, розробка мирових угод);

7. Ліквідація юридичної особи за рішенням засновника, а також закриття(припинення) діяльності фізичної особи підприємця;

8. Банкрутство ( представництво інтересів боржника та кредитора);

9. Консультації;

10. Відкриття банківського рахунку.

Розробка установчих документів

Розробка установчих документів

Згідно із статтею 9 Закону України "Про підприємства в Україні" підприємство діє на підставі статуту, який затверджується власником (власниками) майна. Відповідно до статті 4 Закону України "Про господарські товариства" акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору й статуту, а повне та командитне товариства — на підставі установчого договору. Більше →

Реєстрація юридичних осіб та ФОП

Реєстрація юридичних осіб та ФОП

Реєстрація ПП, реєстрація ТОВ тощо, передбачає розробку статутів, оформлення установчих документів, отримання унікального найменування для реєстрації. Всі ці послуги ми пропонуємо поряд із представництвом в органі державної реєстрації. Реєстрація фірм з нами – це професійне супроводження при постановці на облік державною податковою службою та іншими державними органами. Ми допоможемо із виготовленням та отриманням штампів і печаток, вибором умов обслуговування при відкритті рахунків в банках. Більше →

Внесення змін в установчі документи

Внесення змін в установчі документи

У процесі здійснення господарської діяльності підприємств, у тому числі господарських товариств виникає потреба внесення змін до установчих документів. Зміни до установчих документів юридичних осіб набувають чинності після їх державної реєстрації відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Більше →

Супроводження господарської діяльності

Супроводження господарської діяльності

Переважна більшість суб’єктів підприємництва у процесі своєї діяльності постійно вступають у різноманітні господарські, податкові, трудові, цивільні, земельні та інші правовідносини і потребують у зв’язку з цим кваліфікованої юридичної підтримки. Більше →

Представництво та захист прав і інтересів в суді

Представництво та захист прав і інтересів в суді

Здійснюємо представництво Ваших інтересів в судах загальної і спеціальної (господарської, адміністративної) юрисдикції. Більше →

Допомога підприємствам та підприємцям у сфері податкового законодавства

Допомога підприємствам та підприємцям у сфері податкового законодавства

Податкові спори - різновид одних із найскладніших спорів у судовій практиці. Будь-який суб'єкт господарської діяльності, так чи інакше, стикається з проблемними питаннями оподаткування та оформлення податкових документів. Більше →

Ліквідація юридичної особи та припинення ФОП

Ліквідація юридичної особи та припинення ФОП

Ліквідація – це одна з форм припинення діяльності суб’єкта господарювання (юридичної особи). Нагадаємо: згідно зі ст. 104 ЦКУ і ст. 59 ГКУ, юридична особа припиняє своє існування шляхом ліквідації чи реорганізації. Так ось, при ліквідації діяльність припиняється без правонаступництва, тобто без переходу прав та зобов’язань юридичної особи, що ліквідується, до інших осіб. Отже, при ліквідації юридичної особи її права та обов’язки припиняються. Більше →

Банкрутство

Банкрутство

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Суб’єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо). Більше →

Консультації

Консультації

Бізнес, особливо на перших етапах свого шляху по бізнес-сходах вкрай незахищений від помилок, які можуть покласти край цьому самому бізнесу. Тому у кожного підприємця повинен бути під рукою професійний юрист, який направить його діяльність в потрібне законне русло і допоможе вирішити виниклі проблеми, якщо такі є. Більше →

Відкриття банківського рахунку

Відкриття банківського рахунку

Дану послугу наша компанія надає як в пакеті з реєстрацією, так і окремо. Більше →