СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

УкрСЕПРО, СЕС та ін

Компанія "СЕ-Про" надає послуги з забезпечення виконання робіт щодо сертифікації продукції та послуг для клієнтів у системі «УкрСЕПРО», виходячи з оптимального співвідношення ціни й сфери дії сертифікату, як по обсягу продукції (послуг), так і за терміном дії сертифікату. На сьогоднішній день ми співпрацюємо більш ніж з 30-ма сертифікаційними центрами та випробувальними лабораторіями, що дає нам беззаперечні переваги над нашими конкурентами.

Сертифікат відповідності

Сертифікат відповідності

Сертифікація УкрСЕПРО - це діюча система сертифікації якості товарів і послуг в Україні. По суті, сертифікат УкрСЕПРО - це аналог міжнародного сертифікату серії ISO 9000 і є офіційно затвердженим індикатором якості на території нашої країни. А сертифікація - це процедура, спрямована на підтвердження відповідності певних товарів і послуг стандартам якості. Сьогодні це поняття об'єднує здійснення низки заходів (включаючи експертизу та випробування), за результатами яких видається сертифікат відповідності міжнародного або внутрішньодержавного зразка, який і засвідчує факт відповідності товарів і послуг встановленим в законодавчому порядку вимогам і нормам України. Більше →

Декларація відповідності ТР

Декларація відповідності ТР

Декларування відповідності продукції технічним регламентам (ТР) - це ще один інструмент, поряд із сертифікацією, який спрямований на підтвердження відповідності товарів встановленим законодавством України нормам. Декларування відповідності - процедура, за допомогою якої виробник (імпортер) або уповноважена ним особа під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам. Декларація про відповідність - це документ, в якому виробник повідомляє, що вироблена ним продукція відповідає вимогам нормативних документів. Вона необхідна для митного очищення і подальшої реалізації продукції. Більше →

Рішення про несертифікацію

Рішення про несертифікацію

Рішення органу з сертифікації, що видається у декількох випадках – у випадках коли сертифікація товару не є обов’язковою, офіційним засвідченням цього факту і є рішення, яке подається у відповідні органи (зазвичай – митні органи). Окремий випадок коли сертифікація товару потребує залучення спеціалістів і експертів багатьох лабораторій, проведення довгострокових тестувань або у випадках коли провести сертифікацію можливо лише на зібраному та змонтованому обладнання, що вже має бути розмитнине – видається рішення про проведення сертифікації впродовж визначеного терміну. Таке рішення є зобов’язанням органу з сертифікації про проведення необхідних дій вже після розмитнення товару, завдяки чому імпортер має можливість розмитнити товар та звільнити його з-під митного контролю не чекаючи результатів сертифікаційного органу. В деяких випадках сертифікацію товару провести неможливо так як товару занадто мала кількість – даний факт також підтверджується рішенням органу з сертифікації. Більше →

Висновок СЕС

Висновок СЕС

Санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ, або гігієнічний сертифікат, являє собою офіційний документ, що підтверджує відповідність продукції санітарним правилам та гігієнічним нормам України. Таким чином, гігієнічний сертифікат МОЗ слугує підтвердженням безпеки товарів для життя і здоров'я людини, а також для навколишнього середовища. Крім того, при отриманні сертифікатів відповідності продукції найчастіше потрібно спочатку отримати санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ. Продукція, яка підлягає обов'язковому контролю, повинна пройти санітарно-епідеміологічну експертизу, після якої на неї і видається санітарно-гігієнічний висновок МОЗ (санітарно-гігієнічний сертифікат). Гігієнічний висновок видається після перевірки зразків продукції на її відповідність певним вимогам санітарних норм і правил МОЗ України. Подібні перевірки для отримання сертифікатів проводить лише територіально-епідеміологічні служби МОЗ, а їх результати оформляються у вигляді протоколів. Дивіться також: Більше →

Технічні умови (ТУ)

Технічні умови (ТУ)

Серійне виробництво продукції на території України повинне регламентуватися нормативними документами, це можуть бути ГОСТ або ДСТУ, що діють на даний момент, або ж Технічні умови, розроблені виробником і зареєстровані у встановленому законодавством порядку. Необхідність в розробці Технічних умов виникає у випадках, коли продукція є унікальною на ринку, і її виробництво не підлягає під дію існуючих державних міжгалузевих стандартів. Можливість внесення змін до Технічних умов дозволяє виробникові оперативно реагувати на зміни вимог ринку до споживчих якостей вироблюваної продукції або вносити зміни в технологічний процес виробництва, враховуючи нововведення та інновації, що особливо актуально при сьогоднішньому активному розвитку технологій. Це істотно підвищує конкурентоспроможність вироблюваної продукції на ринку. Термін дії Технічних умов - 10 років з можливістю продовження реєстрації на новий термін. При цьому не рідше одного разу на 5 років проводиться обов'язкова перевірка Технічних умов на відповідність чинному законодавству. Технічні умови є об'єктом інтелектуальної власності технічного характеру і можуть бути передані третім особам із згоди і на умовах власника. Більше →

Інші послуги

Інші послуги

Компанія "СЕ-Про" надає також і інші послуги щодо оформлення дозвільної документації для імпорту та експорту продукції, такі як: Більше →