СлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоуСлайдшоу

Внесення змін в установчі документи

Внесення змін в установчі документи

У процесі здійснення господарської діяльності підприємств, у тому числі господарських товариств виникає потреба внесення змін до установчих документів. Зміни до установчих документів юридичних осіб набувають чинності після їх державної реєстрації відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

Зміни до установчих документів юридичної особи можуть оформлюватись окремим додатком або викладенням установчого документу у новій редакції, які підписуються учасниками чи уповноваженою ними особою.

У разі відсутності у штаті підприємства фахівця-правознавця або іншої особи, яка має відповідний досвід та кваліфікацію, підготовку проектів змін до установчих документів, а також вчинення дій для їх державної реєстрації доцільно доручити адвокату або юридичній компанії, які надають відповідні послуги.

Дивіться також: